Seende, färgblandning

Ögat

Ljusbrytande

Ögats mest ljusbrytande del är hornhinnan. Linsen i ögat bryter ljuset ytterligare. Det är linsens varierande buktighet som gör att man kan se bra på nära och längre håll. Linsen är upphängd i trådar som fäster i den ringformade ciliarmuskeln. Denna muskel reglerar linsens buktighet. På långt håll skall ögat vara "i vila", men på nära håll pressas linsen samman så att linsen blir starkare.

Ett närsynt öga är för långt eller för starkt brytande. Detta medför att fjärrpunkten ligger på ett ändligt avstånd och att ljuset från avlägsna objekt bryter samman innan de träffar näthinna. Dessa objekt blir alltså suddiga. Med en konkav (negativ) lins framför ögat sprider man strålarna så att bilden hamnar rätt.

Ett översynt öga är för kort eller för svagt brytande. Ljusstrålarna träffar näthinnan innan de hunnit samlas till en skarp bild. En konvex (positiv) lins framför ögat hjälper ögats lins att bryta ihop strålarna.

Ett långsynt (ålderssynt) öga kan inte längre ackommodera d.v.s. göra linsen tillräckligt tjock för att man ska se bra på när håll. Liksom i det översynta ögat träffar strålarna näthinnan innan de hunnit samlas till en skarp bild. En konvex lins hjälper ögat att bryta samman strålarna till en bild på näthinnan. Men då man ska se bra på längre håll man tvingas man ta av sig läsglasögonen.

Lab. 1

Material: Positiva och negativa linser, bägare med färgad vätska, ljuskälla.

Utförande: Bägaren och en positiv lins motsvarar glaskroppen och linsen i ögat. Glaskroppen "förlängs" genom att ställa bägaren lite längre bak. Därefter sker korrigeringar av synen så att ljuset bryter ihop på näthinnan. Också ljuskällan kan förflyttas.

Färg seende

I varje öga finns det över 100 miljoner stavar. De registrerar en gråskala och är verksamma redan i svagt ljus. De ca 5 miljoner tapparna behöver mera ljus och registrerar färger. Tapparna sitter tätast i gula fläcken mitt i näthinnan. Det är dit ljusstrålarna normalt bryts samman. Antalet färger vi kan se är mycket stort. Men färgseendet tycks endast basera sig på tre typer av tappar med olika synpigment. En sorts tappar påverkas starkast av grönt ljus, en annan av blåviolett och en tredje av rött.

Lab. 2 Addition av färger

Material: Projektor, färgat glas(röd, grön, blå), tre justerbara speglar.

Utförande: Färgerna projekteras så att de blandas.

Lab. 3 Subtraktion av färger

Material: Projektor, färgade diabilder(röd, gul, blå)

Utförande: Diabilderna läggs på projektorn så att de överlappar varandra.