Slagkraft - Naturvetenskap på Liseberg  
Science in the Liseberg Amusement Park
 

  Coaster Poll 2005
  Balder #1

  Werner Stengel
  Honorary Doctor, GU

I Lisebergs attraktioner är det du som accelereras och din kropp som påverkas av krafter. Newtons lagar känns i hela kroppen och textböckernas tankeexperiment får liv. En nöjespark är full av naturvetenskapliga principer. Välkommen att upptäcka dem ur olika synvinklar i Lisebergs attraktioner och få ytterligare en dimension i åkupplevelsen.

Detta är en omfattande www-plats (försök inte skriva ut allt!) med material för många olika grupper i olika situationer och inom olika ämnesområden. Förutom förslag på undersökningar av olika svårighetsgrad i anslutning till de flesta attraktioner finns några sidor som presenterar mer övergripande principer och länkar till många andra www-platser.

Läs mer om projektet Slagkraft


Ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Liseberg


http://fy.chalmers.se/LISEBERG/
Senast modifierad: 21 februari 2006 Ann-Marie Pendrill, Fysik, GU