Skrivarens 10 budord

(Sigge Ågren, För läsarens skull, Förlags AB Marieberg, Stockholm 1982, s 26f)

 1. Du skall älska dina läsare mer än dig själv!
  Tänk på att det är för dina läsare som du skriver. Det är inte för dig själv och dina kolleger.
 2. Du skall inte missbruka dina ord!
  Tänk på att ett kort ord är bättre än ett långt, när de bägge orden betyder samma sak.
 3. Du skall helga dina läsares behov av vila!
  Tänk på att det inte är någon skall att sätta punkt eller tankestreck. En läsvänlig mening, som inte tröttar dina läsare, omfattar sällan mer än 20 ord.

 1. Du skall hedra dina läsares modersmål!
  Tänk på att använda ord dina läsare förstår. Det är bättre om du samtalar med dina läsare än att du talar över deras huvuden.
 2. Du skall inte ta död på dina läsares intresse!
  Tänk på att skriva en ingress som fångar dina läsare. Låt dem sedan inte slippa ur ditt grepp genom att skriva enartikel som bara innehåller ord och inga upplysningar!
 3. Du skall inte begå tankebrott!
  Tänk på att avsluta en tanke innan du börjar på en ny. har du flera saker att säga, säg dem inte i följd, som om det vore samma tanke!
 4. Du skall inte lysa med lånta fjädrar!
  Tänk på att dina läsare i allmänhet inte är fackmän. Undvik därför fackord som du kanske inte ens själv begriper. Citerar du, ange källan!
 5. Du skall inte bära falskt vittnesbörd!
  Tänk på att du är dina läsares ombud. Dina läsare vill ha reda på vad som har hänt. Inte vad du tror har hänt. I så fall måste du tala om, att du uttalar din egen förmodan.
 6. Du skall inte vara rädd för att vara personlig
  Tänk på att personliga ord som jag, du, ni, vi, de också är tillåtna i skrift. Undvik det opersonliga pronomenet man.
 7. Du skall lyssna på dig själv!
  Tänk på att det kan vara en god hjälp för dig om du läser högt för dig själv vad du har skrivit. Då kan du ta bort alla ord och uttryck som bara är snömos.


http://fy.chalmers.se/~f3aamp/VVV/budord.html
Ann-Marie Pendrill, Fysik, GU / CTH, 1997-07-28