INDEX, VVV 1998

Goals
Quantum Theory
WWW
Project work
Allmänt
Annonsering
Schema
Litteraturlista
Grupp-indelning med projektval
Projektförslag
Skriftlig examination (1997) med Svar
Projektarbeten
OFF - Ofta frågade frågor
Varför IT?
Quantum Physics
What quantum physics is not!
Four Interactions
Feynman on electromagntism and on nuclear forces
Gluons in textbook
Feynman on textbooks
Timeline
Liv, höger och vänster
Atomer - fysik eller kemi?
Vatten, atomer, molekyler ...
Markus Atom- och kärnfysikskola
Projektförslag
Projekt
Teaching critical evaluation skills ...
Skrivarens 10 budord
Kamratrespons
(Engelska - vanliga fel)
OFF Ofta frågade frågor
Gruppindelning, uppgifter m.m.
Examinering, opposition m.m.
Datorrelaterad Information
Din första WWW-sida
WWW med stil?
Unix Introduktioner och Kurser
Color Serve Java - hjälp att välja färg
Internet - kurs Fysikum, Stockholms Universitet
Web Site Garage - Tune Up Your Web Site
Datorn i Utbildningen, bl.a. Tävling om årets bästa skoltidning Netd@ys
Upphovsrätt m.m.
Multimediabyrån och HTML kurs från Skolverket
Digitala format för bilder m.m.
Div. Användbara länkar
Bokningsschema för datasalar
Scanner-information
Mål för datorarbetet

http://fy.chalmers.se/~f3aamp/VVV/
Ann-Marie Pendrill, Fysik, GU / CTH, 1997-05-31