VISUALISERA VÅR VÄRLDSBILD - VVV

En 5p-kurs i Fysik inom Sommaruniversitetet, GU, 1997

Kursens hemsida finns på http://fy.chalmers.se/~f3aamp/VVV/ De färdiga projektarbetena finns på http://fy.chalmers.se/~f3aamp/dd/VVV/. Se även en sammanfattning av diskussionerna i samband med projektredovisningen och lärarnas tankar efter kursen.

Tid och rum med farbror Albert
Ett material för grundskolan kring boken med samma namn av Russel Stannard. Caroline Stenvall och Mona Knutsson
Experimentella test av relativitetsteorin
Ett material för gymnasister och andra intresserade Anna Karlsson, Ann-Marie Johansson , Mikael Andersson, Ronny Thörnvall
Svarta Hål
Från högstadiet och uppåt;
Av Björn Andersson, Ann-Marie Ljungberg, Jonas Olsson , Joacim Wikström,
GPS
Ett arbete om satellitnavigering gjort av Elin Skoglund, Simon Håkansson, Bertil Jonell och Markus Ydkvist
Historien om Mars
Av Björn Lindell (Pathfinder), Nasrollah Nazemi (Kolonisering av Mars), Patrik Nordebring. (Liv på Mars) Attila Raffai (Surveyor) Johan Språng (Resan till Mars) Niloofar Varayan (Mars historia)

http://fy.chalmers.se/~f3aamp/VVV/