INDEX, VVV

Goals
Theory of Relativity
Astrophysics
Quantum Theory
WWW
Project work
Allmänt
Annonsering
Schema
Litteraturlista
Grupp-indelning med projektval
Projektförslag
Skriftlig examination med Svar
Muntlig examination
Kursenkät
Projektarbeten
Varför IT?
Relativitetsteori
Postulat
Tidsdilatation etc.
Tåg i tunnel
Relativistic mass
The Time and Space of Uncle Albert
Black Holes and Uncle Albert
Literature and on-line resources
Astronomi
Hur vet vi det vi vet?
von Wright om den vetenskapliga revolutionen on intelligibilitetens kris
Aristoteles (von Wright)
Frågor om Månen
Frågor om Solen
Frågor om Gravitation
Frågor om Rymdfärder
Quantum Physics
What quantum physics is not!
Four Interactions
Feynman on electromagntism and on nuclear forces
Gluons in textbook
Feynman on textbooks
Timeline (under construction)
Projekt
Teaching critical evaluation skills ...
Skrivarens 10 budord
Kamratrespons
(Engelska - vanliga fel)
Datorrelaterad Information
Din första WWW-sida
WWW med stil?
Unix Introduktioner och Kurser
Color Serve Pro - hjälp att välja färg
Internet - kurs Fysikum, Stockholms Universitet
Div. Användbara länkar
Bokningsschema för datasalar
Mål för datorarbetet

http://fy.chalmers.se/~f3aamp/VVV/
Ann-Marie Pendrill, Fysik, GU / CTH, 1997-05-31