VISUALISERA VÅR VÄRLDSBILD - VVV

En 5p-kurs i Fysik inom Sommaruniversitetet, GU, 1997 och 1998 Du kan alltid komma tillbaka till denna sida genom att trycka på logon till höger.

 
Tankar efter kursen
 

Allmän information

 
Projektarbeten 1997 och 1998

Se också Markus Atom och kärnfysikskola
(ett arbete 1998 av en av 1997 års sommarstudenter)

Tankar efter kursen (1997)


http://fy.chalmers.se/~f3aamp/VVV/introd.html
Ann-Marie Pendrill, Fysik, GU / CTH, 1997-08-20