Div. Användbara länkar

(VVV, Sommaren, 1997, AMP)


The Open University i England har lång tradition inom distans-utbildning och koordinerar också ett International Centre for Distance Learning Bl.a. erbjuds en on-line bok, Mindweave: Communication, Computers and Distance Education (1989) om erfarenheter av datorstödd utbildning.

http://fy.chalmers.se/~f3aamp/VVV/data.html
Ann-Marie Pendrill, Fysik, GU / CTH, 1997-05-24, updaterad 1997-07-11