Fysik och Liv

korrektur
Fysikdagar i Umeå 1-3 november 2005

Sid 2

Omslagsbilden:

Barn i värmeisolerad kub. Detta är ett inslag i energitemat på Navet - Sjuhäradsbygdens science center, Borås. Läs mer http://www.navet.com. Se även artikeln om Kroppens effekt i detta nummer.