Funktioner i Komplexa Talplanet

In English

Ritade med Matlab.

Observera att de inversa funktionerna är mångtydiga, och att endast ett av de möjliga värdena för f(z) har ritats för varje z.
Funktion Graf Graf - invers fkn
Exponential- & logaritm- funktionerna
Sinus
Cosinus
Tangens
Hyperbolisk sinus
Hyperbolisk cosinus
Hyperbolisk tangens
Rotfunktionen


Tillbaka till Håkans sida