Fältbilder

In English

Punkternas hastighet avspeglar i någon mening fältstyrkan.
Fler animationer Negativa laddningar: Positiva laddningar:

Fältstyrka Potential
Färgen anger fältstyrkan kring laddningarna. Observera punkterna mellan laddningar av samma slag där fältet är noll. Färgen anger potentialen kring laddningarna.
= 0 < 0 > 0
Samma bilder som ovan, fast med större kontrast för att se fält/potential-ändringar mellan laddningarna bättre.


Tillbaka till Håkans sida