Vågor på rektangulärt membran


Vågekvationen styr. Inga förluster.
utt = c2(uxx+uyy) för 0<x<l, 0<y<L
u(0,y,t) = u(l,y,t) = u(x,o,t) = u(x,L,t) = 0
u(x,y,0) = f(x,y); ut(x,y,0) = 0
f(x,y) = x(l-x)y(L-y)

Samma som ovan, fast med
f(x,y) = x(l-x)y(L-y)cos(2pix/l)

Samma som ovan, fast med ett annat utgångsläge, så att det lätt syns hur vågen utbreder sig. Notera också hur den inverteras vid reflektion mot hitre sidan.

Tillbaka