Vågor i sträng


Vågekvationen styr. Inga förluster.
utt = c2uxx
u(0,t) = 0; u(pi,t) = sin(kt)
u(x,0) = 0; ut(x,0) = 0
k = 0.1; c = 13.4
(fråga ej varför)

Samma som ovan, fast c (vågutbredningskonstanten) är betytligt mindre.

Tillbaka