Leland Gaunt

Spelar: Smugglarens Dilemma - Lab F1Pt

Håkan T. Johansson

Roger Lindsjö

Utvecklingsteam 47

Var försiktig:

Leland Gaunt
kommer att
återvända

Inledning

Vår uppgift är att skapa en datoriserad spelare som spelare `Smugglarens dilemma' mot andra datoriserade spelare. Spelets regler är sådana att man kan antingen välja att samarbeta eller luras. Om båda spelarna väljer samarbeta får båda 2 poäng, om båda luras får ingen några poäng och om en luras och en samarbetar får den som lurades 4 poäng medan den som samarbetade får -1 poäng. När alla spelare mött varandra är den som har flest poäng vinnare. Programmet skall vara skrivet i ADA.

För den som vill läsa, finns rapporten tillgänglig här (postscript) (pdf).

Spelare47.adb 'Leland Gaunt'

Spelaren består av ett tjugotal strategier som har förhandsvalts mot de flesta kända motspelarna. Leland har också möjlighet att mot vissa tillämpa en speciell dragserie. Den information som behövs för att veta vilken taktik som skall aktiveras mot vem finns i slutet på spelaren gott om information, dels taktikval, dels hela dragserier.

Att skapa vår spelare

Vår spelare har 20 olika metoder att spela med, dessa finns i varsin fil, för att sedan sättas ihop till en enda. De olika metoderna:

Vår spelare består dessutom av ett antal globala variabler:

type OppSpecsArray is array(1 .. <antal kända motspelare>) of OppSpecsRec;
type MoveSpecsArray is array(1 .. <antal fördefinierade dragserier>) of MoveSpecsRec;

Och givetvis, spelarrutinen Player47.adb.

Vår spion

Innan spelaren skapas kontrollerar vi med ett specialprogram vilka metoder som skall användas mot vilka motspelare. Först kontrolleras vilka spelare som finns tillgängliga, sedan spelas matcher mellan nya/ändrade spelare, dels mot oss, dels mot varandra. Om vi upptäcker att någan annan spelare X är mycket bättre än vår bästa metod mot en annan spelare Y, kontrollerar vi Xs dragsekvens mot Y och testar vad som händer om vi använder den mot Y; om det går bra, använder vi den. Spionen är skriven i C++ och består av tre filer källkod:

Så här kan det se ut när spionen är igång.

Vår spelargenerator

Spelargeneratorn sätter ihop spelare47.adb från alla delfilerna (Global_variables1.adb, Global_varibales2.adb, Default.adb, Titfortat.adb, ..., Predefpattern.adb, Player47.adb) samt taktik och dragseriefunktion. Generatorn är också skiven i C++ och består av:

Om du har kommentarer, tips, frågor, idéer, vad som helst:

E-Mail: Håkan T. J.

Så här gick det 1996-12-19

Alla fungerande spelare är med och matcherna har varat i 999 drag.

Till vänster ses spelarnas poäng normerade (dvs, delade med antalet drag varje spelare fått göra).

 1 Leland Gaunt   47   262943
 2 Einstein     15   260448
 3 The Staff of Law 72   250646
 4 Jason       4   247797
 5 Mitt namn är Nej 49   239421
 6 Brecht DDF3   75   239124
 7 My little pony  41   238739
 8 El Zorro     3   238700
 9 johndoe      5   238670
 10 Looser      6   238664
 11 File not found  64   238651
 12 Akilles_ny    29   238640
 13 Badger      60   238639
 14 Bert-Knut    40   238626
 15 **Dark Avenger** 63   238575
 16 Nu jävlar!    21   238573
 17 Picard      7   238503
 18 Becky      16   238472
 19 Madde Albright  50   238471
 20 Mohammad     11   238464
 21 mishformash   80   238450
 22 SET_PAGE_LENGTH 13   238256
 23 A        56   238251
 24 Ville Vessla I  42   238228
 25 You Bastard   57   237984
 26 Flossy      28   237943
 27 Nurse Ratched  45   237896
 28 Uffe Ekman    9   237888
 29 Numb       62   236787
 30 Nerd-patrol(lam) 32   236710
 31 Wedge Antilles  20   236653
 32 Groover     59   236609
 33 Mithrandir    24   236395
 34 Jansson     30   235691
 35 TitforTat    81   235460
 36 Kanon en o en  35   234917
 37 Tant Gredelin  25   234738
 38 Skalman     44   234609
 39 K3        18   232894
 40 Hekla_o_Cajo   27   225314
 41 Bramserud     8   224499
 42 Kinkyboy     31   223954
 43 Fallos      53   223690
 44 Si solutions-55 55   223613
 45 JAS       52   222385
 46 Bluff & båg   51   222186
 47 John Silver   46   220564
 48 Mulo       43   219721
 49 Fluortanten   65   219375
 50 ??????      33   219134
 51 Nisse      39   217619
 52 Grymme!!     38   216212
 53 Ey_Paco     17   212965
 54 Buttersmurfen   1   210790
 55 ångvälten    22   210327
 56 Kasparov     58   203849
 57 LOKET      26   203737
 58 The champions   2   202453
 59 Gud       69   198324
 60 !!!!       23   190679
 61 Rotary pub    12   185309
 62 Kjell_Kriminell 76   121333
 63 Ohoj Postbanken! 34   59064
 64 Xerxes      71   57094