Titfortat.adb

-- Plays old TitForTat

function TitForTat return Move is
begin
   if MN = 1 then
      return Cooperate;
   else
      return OL;
   end if;
end TitForTat;

Tillbaka till huvudsidan