Håkan T. Johansson


Better
In English
Other languages

Jag är 34 år och studerade till 2002 Teknisk FysikChalmers, eftersom det är kul. Jag gillar också att programmera, därför har jag lagt in några roliga program nedan.

År 98/99 gjorde jag avbrott för värnplikt, som väderbiträde på 12 HKP vid Säve, Hisingen.


Nya saker på sidan.

Avhandling
DAQen kör alltid
Min Licentiat-avhandling, sidan endast på engelska.
Hunting tools beyond the drip-lines
Min doktorsavhandling, sidan endast på engelska.
För x86-processorer
Trimma datorprogram för x86-processorer
Inte användbart ännu och sidan endast på engelska.
Unpack & check every single bit
Packa upp filer med event-vis experimentell data (endast engelska).

Windowsprogram
Skärmsläckaren Molekyl
På bilden syns från vänster vinylacetat, trans-1,2-difluorcyklopropan och ammoniak. Programmet känner ytterliggare 29 föreningar.
Skärmsläckaren Drag och Visa
Programmet stökar till skärminnehållet genom att dela upp det i rutor som sedan dras runt. På detta ritas bilder.

Spela spel
Det kan vara trevligt att spela spel, men roligast är det om datorn spelar själv.
Fjädersimulator
Ett DOS-program som simulerar en fjäder.
Seriösa program
De seriösa programmen jobbar jag fortfarande med...

Unix/X-program
Datorlab - Mekanik
Simulering av en pendel med varierbar längd.
Dijkstra visar vägen med Motif
Program som visar kortaste vägen mellan två orter.

Kompatibelt med din Web-läsare?
Simulering av Lisebergs HangOver
Koka FEM på Schrödinger
Nytt Kvanthagar med FEM
Animering av nivåytor
Animering av nivåytorna till ett skalärt fält.
Komplexa funktioner
Bilder på real- och imaginärdel av några komplexa funktioner. Till vänster f(x,y)=Im(sin(x+iy))
Fältbilder
Det elektriska fältet kring några positiva och negativa punktladdningar.
PDE 2D
Enkel användning av FEM.
3d-scanner
Nytt Några objekt har 3d-scannats.

Om din Web-läsare klarar Java
Sorteringsdemo
Jämför sorteringsalgoritmer empiriskt (qsort, heapsort, mergesort, bogosort...).
Sällskapsspel
Skriv ett Java-program som spelar luffarschack eller chinaschack.
Optiklab
Lek med linser och speglar.
Fouriergrejor
Summera Fourierserier.

Annat
Leland Gaunt
Som en del i en programmeringsteknikkurs ht-96 var jag med och skrev ett program som spelar en variant av smugglarens dilemma. Eftersom jag ogillar att förlora skrev jag en riktigt rejäl spelare: Leland Gaunt. Han är ganska elak mot sina motspelare, men så är han ju extremt svårslagen också.


Om du har kommentarer, tips, frågor, idéer, vad som helst:

E-Mail: Håkan T. J. (f96hajo@chalmers.se)

Besök min brors hemsida! Lars-Henrik Johansson

Disclaimer