3d-scanner med hjälp av Legobitar, Laser och Optik

In English


Disclaimer: LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.
De renderade bilderna är gjora med POV-Ray. Bitarna kommer från Lutz Uhlmanns LGEO library for POV-Ray.
Javaappleten som visar modellerna är baserad på en demoapplet till Java Development Kit 1.2.

Metod

En laserstråle sveper över objektet som roteras (i verkligheten roterar objektet saktare, så att flera olika passager erhålles). Ljuset reflekteras diffust. En viss del av ljuset träffar en positionskänslig detektor, och därmed kan avståndet från en viss punkt till belyst punkt på objektet erhållas. Genom att samtidigt hålla reda på vinklarna (rotation av objekt, riktning av ljus), kan en 3d-bild av objektet skapas.

Observera. Laserstrålen syns normalt inte, varken här, eller i rymdäventyrsfilmer. I experimentet är användandet av laserljus är egentligen inte nödvändigt, det viktiga är att en koncentrerad ljusprick erhålles.

Resultat

Ett F
Ett pappersflygplan
En legobit
Två legobitar

Rapporten som ps-fil (gzipped) (440 kB). (pdf)


Om appleten

Points: Mätpunkter som har bedömts tillhöra objektet.
Plates: Mätpunkter som har bedömts tillhöra objektet. Markerade med trianglar liggande i ett plan vinkelrätt mot hur strålen har infallit. Linjerna anger mätstrålens infall.
Lines: Mätpunkter förbundna. Till varje punkt har bundits minst 3 och max 10 linjer, så korta som möjligt.
Triangles: Trianglar ritade där de bildats av linjer (lines oven).

Om du har en fråga, idé eller liknande, låt oss få veta:

E-Mail: Håkan T. J. (f96hajo@chalmers.se)
f96dafe at the server dd.chalmers.se

Eller använd ett formulär


Tillbaka till Håkans sida
Tillbaka till Davids sida