Animering av Nivåytor

In English


Detta är en animering av nivåytorna till fältet f(x,y,z) = (x2+y2+z2+a2) / (x2+4y2), för a = 1 och f i intervallet [-0.5,1.5]. Det blir några olika kvadratiska ytor:
Tillbaka till Håkans sida