Parafia w Starym i Nowym Gierałtowie liczy około pół tysiąca wiernych, w tym wielu bardzo starych i niezamożnych, przymusowo wysiedlonych w latach 1939-1945 z Wołynia i Podola, ziem Rzeczypospolitej utraconych w wyniku wojny. Wiele starszych parafianek wymaga opieki i troski, gdyż nie potrafi radzić sobie w nowej ekonomicznej rzeczywistości Polski.

Klub Seniora w Starym i Nowym Gierałtowie jest nieformalnym zrzeszeniem wszystkich chętnych: starszych mieszkańców naszych wsi i tych, którzy pragną w jakikolwiek sposób pomóc naszym starym, chorym lub samotnym sąsiadom. Jego siedzibą jest Dom Parafialny w Nowym Gierałtowie. Działalność klubu polega na organizowaniu spotkań w Domu Parafialnym, odwiedzaniu i pomaganiu chorym, pomocy w transporcie, robieniu zakupów, wspieraniu materialnym i rzeczowym potrzebującym takiej pomocy. Swą działalność Klub finansuje z dobrowolnych składek członkowskich, darowizn i datków. Wszystkie wpływy i wydatki Klubu rejestrowane są przez skarbniczkę, panią Marysię Kołaczykową ze Starego Gierałtowa.Ksiądz Stefan Witczak
Dom Parafialny
Nowy Gierałtów 5
57-550 Stronie Śląskie
Henryka Kozicka
henryka@hotmail.com
Marysia Kołaczykowa
Stary Gierałtów 69
57-550 Stronie Śląskie
tel. +48 (74) 8141 402
Konto bankowe:
BANK POCZTOWY S.A.
Kołaczyk
132011937-8658414