Polscy Żydzi, rok 1867

(zdjęcie zrobione przez Sergeanta H. Philipsa)

Społeczność żydowska w Polsce
The Polish Jews Homepage
Gmina żydowska we Wrocławiu
Cmentarz żydowski w Kłodzku
Midrasz
Ballady Gariela Ławita


Historia fotografii od jej początków do lat dwudziestych XX wieku (po angielsku).