Kościół filialny

Wnętrze kościola

 Ksiądz Kruszyna
 Pomoc Maltańska