William Shakespeare
   
 
 
The Complete Works of William Shakespeare
49

Przeciw temu czasowi, jeśli ów nastanie,
Kiedy poczną cię mierzić wszystkie moje wady,
Kiedy sumę rzuciwszy, na czyjeś wezwanie
Dodawać będziesz zyski i odliczać straty,
Przeciw temu czasowi, kiedy mnie wyminiesz,
Ledwie okiem rzuciwszy grosik pozdrowienia,
Kiedy miłość zmienionym łożyskiem odpłynie
I ważne dla niej znajdziesz usprawiedliwienia,
Przeciw temu czasowi umacniam się teraz
W wynioslych murach wiedzy o mojej wartości;
Tę oto rekę prawą podnoszę, niech wspiera
Słuszne twoje powody do innej miłości.
     Chcąc porzucić mnie bowiem, prawa przywołujesz,
     Ja bo orzec nie umiem, czemu mnie miłujesz.
PRIVATE © © © © © © N E X T
 
0