Startsida
Startsida

Aktuellt

Presstjänst

Forskningsinformation
Om Vetenskapsrådet

Söka Bidrag

Blanketter

Beviljade Bidrag

Kontakt / Personal

Publikationer

Länkar

In English

 Webbkarta / Hjälp

Humaniora och samhällsvetenskap Humaniora och samhällsvetenskap Medicin Medicin Naturvetenskap och teknikvetenskap Naturvetenskap och teknikvetenskap Utbildningsvetenskap Utbildningsvetenskap Ämnesövergripande Ämnesövergripande
Söka bidrag
Aktuella utlysningar

Bidragsformer

Starka forskningsmiljöer
Årlig ansökningsomgång
Utbildningsvetenskap
Humaniora och samhällsvetenskap
Medicin
Naturvetenskap och teknikvetenskap
Fler bidragsformer

Beslutsgång

Övrigt

Arkiv

Lediga tjänster internationellt
Resebidrag
Naturvetenskap och teknikvetenskap (NT)

Bidrag för resor kan sökas dels inom ramen för en projektansökan, dels inom ett särskilt reseprogram. Bidrag för vistelse utomlands längre tid än två månader kan endast sökas inom ramen för projektansökan.
För reseprogrammet gäller följande:
Programmet riktar sig till disputerade forskare. Doktorander kan endast i undantagsfall erhålla bidrag. Bidrag för resor till anläggningar med vilka Vetenskapsrådet har särskilda avtal kan sökas både av disputerade forskare och doktorander. Detta gäller observationer eller experiment vid EMBL (filialerna i Grenoble och Hamburg), IODP, ISIS (RAL, Chilton) och NOT (La Palma).

De som har projektbidrag med medel till materiel, resor m m från Vetenskapsrådet kan endast i undantagsfall erhålla resebidrag. Denna inskränkning gäller ej i vissa fall av punkt 3a nedan. När innehavare av löpande projektbidrag, med avsatt ram för materiel, resor m m, söker bidrag ur reseprogrammet skall skälet till att ytterligare resemedel söks motiveras utförligt. I samtliga fall gäller att resan skall vara angelägen från vetenskaplig synpunkt. Vidare gäller att ansökan måste vara utformad på ett sådant sätt att en meningsfull granskning och bedömning kan göras inför ett beslut. Bidrag ges inte till medföljande familjemedlemmar.

1. Bidrag till forskares deltagande i kongress, konferens eller symposium kan endast beviljas om forskaren erhållit en personlig inbjudan (initierad av arrangörerna) att hålla föredrag och om mötet bedöms vara av klart intresse för svensk naturvetenskap och/eller teknikvetenskap. Posterpresentationer godtages ej.
2. Bidrag kan beviljas om den sökande är utsedd att representera Sverige i sammanhang som bedöms vara av stor betydelse för svensk naturvetenskap och/eller teknikvetenskap (internationella organisationer o dyl). Normalt motiverar inte arbete i organisationskommittéer bidrag ur reseprogrammet.
3. Bidrag för utrikes resa (högst två månader) kan beviljas till
a) forskare som fått möjlighet att utnyttja en internationell anläggning, ett utländskt laboratorium eller motsvarande.
b) internationellt forskningssamarbete
c) insamlingsresor för biodiversitetsforskning.
4. Bidrag kan beviljas för kortare gästforskarbesök (högst en månad) vid svenska institutioner.

Ansökan om resebidrag lämnas på särskild blankett som finns under "Relaterade dokument" längre ner på denna sida. Ansökan skall vara inkommen senast två månader före avresedatum. Ansökningar behandlas ej mellan 15 juni och 15 augusti.
Relaterade länkar
» Postgirots officiella valutakurser
» RSV:s rekommendationer för utlandstraktamenten
Relaterade dokument
 » Reseblankett, MS word (Microsoft Word, 1.9 MB)
 » Reseblankett, Acrobat (ifyllningsbar) (Acrobat Document, 104.8 kB)
 » Reseblankett, Acrobat (för utskrift) (Acrobat Document, 72.2 kB)
Kontaktpersoner
Mona Berggren, tfn 08-546 44 246 E-post: Mona.Berggren@vr.se
Senast ändrad: 9/4/2003 1
» Bidragsformer - naturvetenskap och teknikvetenskap
» Stöd till starka forskningsmiljöer
» Industridoktorand
» Resebidrag
» Projektbidrag
» Rambidrag
» Anställningar
» Postdoktorsstipendium
» Utrustningsbidrag
» Konferensbidrag - Inbjudan av utländska föredragshållare

Vetenskapsrådet, 103 78 Stockholm, Besöksadress: Regeringsgatan 56, Telefon: 08-546 44 000, Fax: 08-546 44 180
E-post: vetenskapsradet@vr.se

Information om cookies på denna webbplats