Mekanik 2

FFM521 LP4 2016-2017 (4.5p + 1.5p projekt )
[ SCHEMA ] [ Kalender ]     [ ACADEMIC CALENDAR ]
Course goals: See link

Föreläsningar och examination
Stellan Östlund   O7111, Origo,
tel.: 031-7869006 , e-mail: stellan.ostlund@physics.gu.se


Länk till information till gamla FFM520 elever

Information om kompletteringar/omtentor
En omtenta med samma form och villkor äger rum 2017-08-24; sista anmälningsdag 2017-07-27. Alla delmoment som blivit godkända innan dess slipper ni göra om; ni behöver bara göra om den delen av tentan som blev underkänd. Godkända redovisningar behåller ni också.

Räkneövningar

Joel Magnusson, O6107A, Origo,
Sal: FL61, e-mail: joel.magnusson@chalmers.se

Marcus Aronsson, O6109A, Origo,
Sal: FL71, e-mail: mararons@chalmers.se

Piazza: http://piazza.com/chalmers.se/spring2017/ffm521/home

Kurslitteratur:
Meriam och Kraige, Dynamics, 8'th Ed
M. Cederwall och P. Salomonson, /Analytisk Mekanik Kompendium

Gamla Tentamina:

Det går bra med andra upplagor; 7'th ed ska gå alldeles utmärkt. Numreringen av uppgifter kan dock avvika från de angivna som utgår från 8'e upplagan.

Web page:

http://fy.chalmers.se/~ostlund/mek2
http://physics.gu.se/~ostlund/mek2

Tid och sal följer alltid timeedits information

Redovisningsprojekt:

Denna kurs består av två komponenter; ett ``projekt'' på 1.5p som är en grundläggande del av kursen där målet är att fördjupa sig i hur man redovisar ett svar till en teknisk fråga. Denna del av kursen blir bedömd godkänt/icke godkänt. Dessa kursmoment visas i gult. Utförligare beskrivning finner genom att klicka här.

Nedan finns ett inofficiellt schema
Vecka 12 Kapitel 5 - Beskrivning av rörelse i två dimensioner Uppgifter
2017-03-21 FÖ 10:00 Repetition: Vektor Algebra ; 5.2, 5.6, 5.17, 5.27, 5.36,5.49, 5.54
2017-03-21 FÖ 13:15 Repetition: Kapitel 2,3. Börja Kap 5 5.63, 5.68, 5.74, 5.78, 5.103, 5.111, 5.113
2017-03-22 FÖ 08:00 Kapitel 5, forts Ekv. 5.13 5.7,5.7, 5.8,
Exempel redovisningsuppgift Se OpenTA för lösning
5.122, 5.128, 5.131, 5.143, 5.157, 5.162, 5.177, 5.181, 5.182
Redovisningsuppgift 1 är tillgänglig (Se openta för utförligare beskrivning)
2017-03-22 RÖ 10:00 RÖ 5.8
Vecka 13 - Kapitel 6 - 2 dimensionell kinematik Uppgifter
2017-03-28 RÖ 10:00 [ Marcus FL71, Joel FL72, Henrik FL73 ] RÖ - Kapitel 5
2017-03-28 FÖ 13:15 Kapitel6, del1 Kraft, massa och acceleration: 6.1, 6.2,6.3, 6.4, 6.5 6.7, 6.19, 6.23,6.27, 6.34, 6.58, 6.74, 6.79, 6.80
2017-03-29 FÖ 08:00 Kapitel6, del2 Arbete och energi: 6.6, 6.7 6.112
2017-03-29 RÖ 10:00 [Joel FL61, Marcus FL71, Henrik Euler ]
2017-03-31 FÖ 10:00 Rörelsemängd och Rörelsemängdsmoment: 6.8,6.9 6.169, 6.174, 6.181, 6.191, 6.192, 6.202, 6.203
Vecka 14 - Kapitel 7 - 3D rotationer Uppgifter
2017-04-04 FÖ 10:00 Kapitel7, del1 7.1,7.2 7.1, 7.9
2017-04-04 Kurstillfälle bortflyttad
2017-04-05 FÖ 08:00 Kapitel7, del2 7.5 7.18, 7.26
2017-04-05 RÖ 10:00
2017-04-07 FÖ 10:00 Kapitel7, del3 7.6 7.31, 7.37, 7.47
Redovisningsuppgift 1 ska vara inne Söndag 2017-04-09 23:59
Redovisningsuppgift 2 är tillgänglig
Vecka 15 - Redovisningsuppgift1 returneras via OpenTA
Vecka 16 - Kapitel 7 forts Uppgifter
2017-04-20: 10:00 Kurstillfälle hitflyttad
2017-04-20 FÖ 10:00 Inga föreläsningsanteckningar; tidvattenskrafter. Skjuv och böjbrott. Repetition; diskussion redovisning 1 Skjuvkraftsbrott på en silo; kul video! Böjmoment brott
2017-04-21 FÖ 10:00 Kapitel7, del4 7.7 7.53, 7.58, 7.61, 7.71, 7.72
Vecka 17 - Kapitel 7 forts Uppgifter
2017-04-25 FÖ 10:00 Kapitel7, del5 7.8 7.75, 7.78, 7.81, 7.86, 7.91
2017-04-25 RÖ 13:00 Återstående frågor om redovsingsuppgift 1 diskuteras
2017-04-26 FÖ 08:00 Kapitel7, del6 7.9,7.10 7.95, 7.96, 7.99, 7.105
2017-04-26 RÖ 10:00
2017-04-28 FÖ 10:00 [ Kapitel7, del7 ] [ Tensorer sammanfattning ; kommer ej på tentan ] 7.111, 7.113, 7.11,7.12 7.120, 7.129
Vecka 18 - Kapitel 8 - vibrationer Uppgifter
Redovisningsuppgift 2 ska vara inne tisdag 23:59
2017-05-02 FÖ 10:00 [ Kapitel8, del1 ] 8.1,8.2,8.2,8.3,8.4 8.8, 8.18, 8.23, 8.29, 8.31,8.38, 8.42, 8.60,8.64, 8.72, 8.73, 8.93, 8.94
2017-05-02 : 13:15 Kurstillfälle bortflyttad
2017-05-03 FÖ 08:00 [ Kapitel8, del2 ] 8.5,8.6 8.102, 8.105
2017-05-03 RÖ 10:00
Redovisningsuppgift 3 är tillgänglig
2017-05-05 FÖ 10:00 Newtons Lagar återbesöks.
Vecka 19 - Analytisk mekanik: Kompendium finns att ladda ner Uppgifter
2017-05-09 FÖ 10:00 Kapitel 9, del1 [ Kopplade pendlar; lösning; konstruktion av Lagrangian; lösning genom matris sekulär ekvation ]
2017-05-09 RÖ 13:00
2017-05-10 sista anmälningsdag tenta
2017-05-10 FÖ 08:00 [ Kapitel 9, del2 ]     [Dubbel pendel - video] 9,12,16
2017-05-10 RÖ 10:00
2017-05-12 FÖ 10:00 Eulers disk och gyrokompass.pdf 18, 21
Vecka 20 - Analytisk mekanik
2017-05-16 FÖ 10:00 [ Kapitel 9, del3 ]     Kapitel 5 - Lagranges Ekvationer 22, 25, 31, 34
2017-05-16 RÖ 13:00
2017-05-17 FÖ 08:00 [ Kapitel9-del4 ]     Kapitel 6 - Hamiltons ekvationer 41, 46, 54, 60
2017-05-17 RÖ 10:00 [ Räkneövningsanteckningar ]    
Redovisningsuppgift 3 ska vara inne 2017-05-17 23:59
2017-05-19 FÖ 10:00 [ Kapitel9-del5 ]     Kapitel 8 - Variationsanalys 71, 72
Vecka 21 - Repetition
2017-05-23 FÖ 10:00 Sammanfattning
2017-05-23 RÖ 13:00
2017-05-24 FÖ 08:00 Sammanfattning
2017-05-24 RÖ 10:00 ``Peer review'' av Redovising 3
2017-06-02 08:30 Tenta Johanneberg 4 Formelblad Instruktioner till tentavakt Instruktioner till elever Tentates Kortfattade svar Lösning
2017-07-27 sista anmälningsdag tenta
2017-08-18 10:00 tentagransking Signes
2017-08-24 08:30 Tenta Johanneberg 4 Tentates Lösning Proketdelen på tentan/resultat
2017-09-21 sista anmälningsdag andra omtenta
2017-10-06 08:30 Maskin Tentates Lösning

Betygsätting och obligatoriska moment

Obligatoriska krav för 1.5 hp redovisningsprojekt

Ett obligatoriskt krav i kursen är att bli godkänd på tre uppgifter under kursens gång. Om ett projekt ej blir godkänt, ges retur och eleven får en chans att åtgärda anmärkningarn och lämna tillbaka til RÖ ledare inom en vecka. Därutöver, skall man bli godkänd på en liknande uppgift på tentan. På tentan kan max en timme ägnas åt redovisningsuppgiften. Syftet med dessa uppgifter är tvådelat, dels att främja en djupare förståelse för centrala mekanikkoncept, och dels att ge er möjlighet att öva och lära er vad som typiskt erfordras för att redovisa en mekanikuppgift på ett uttömmande vis.

Examination

Skriftlig tentamen utgör underlaget för betyget för huvuddelen av kursen, 4.5HP. Tentan består av sex uppgifter, varav en uppgift räknas enbart till redovisningsprojektet. Resten av frågorna utgör betyget för huvuddelen av kursen. 13-15 poäng ger betyg 5, 9-12 poäng ger betyg 4, och 5-8 poäng ger betyg 3.

Bonuspoäng

Det går att få ett bonuspoäng på huvuddelen av kursen genom att lösa minst 75% av ``bonusuppgifterna’’, markerade med orange färg, i "uppgifter på nätet." Bonuspoängen kan endast användas för överbetyg, dvs man måste uppnå godkändnivå utan bonuspoäng. Bonuspoängen gäller under ordinarie tenta samt kommande två omtentor (enligt Chalmers övergripande regler för bonuspoäng).

Godkänd miniräknare samt "Mathematics Handbook for Science and Engineering" av Råde och Westergren får ni ta med men ska inte behövas.