PRESSMEDDELANDE
1999-04-21

Rosénpriset till Marie Rådbo

Utbildningsminister Thomas Östros överlämnade i förmiddags Rosénpriset till astronomen Marie Rådbo. Prisutdelningen hölls vid Forskningsrådsnämndens årliga brytpunktskonferens "Forskning och allmänhetens tilltro" på Norra Latin i Stockholm.

Prismotiveringen lyder: Marie Rådbo har under en lång följd av år med brinnande intresse och stor framgång spritt kunskap om rymden och människans plats i universum. Även om hon både i bokform och muntligt framför allt vänder sig till den yngre generationen, är hennes framställning njutbar och väcker fortsatt nyfikenhet också hos vuxna. Hennes osvikliga förmåga att i dialog med åhörare stimulera vetgirighet har gjort hennes framträdanden med ett bärbart planetarium välkänt och efterfrågat i skolor och föreningar landet runt. Förmågan att enkelt och korrekt förmedla vetande har medfört att hon utnyttjats i så skilda sammanhang som Cosmonovas planetarieföreställning, TV:s julkalender, vetenskap på mjölkpaket och lärarfortbildning. Särdeles välgörande och viktig är hennes skarpa gränsdragning mellan vetenskap och ovetenskap, en fråga som också sysselsätter henne internationellt.

Rosénpriset instiftades till minne av FRNs förste ordförande Nils G Rosen, för att premiera populärvetenskapliga insatser. Prissumman är 50 000 kronor. Priset delas ut för nittonde gången.

Rosénpriskommitténs ledamöter:
Professor Carl-Olof Jacobson, ordförande
Litteraturhistoriker Britt Dahlström, repr. Minerva
Vetenskapsjournalist Anna Schytt, repr. FRNs kommitté för utveckling av forskningskommunikation
Fil. mag. Kristina Svensson, repr. Unga Forskare

Kontaktperson: informationssekreterare Ann Liis Hanslep, tfn: 08-454 41 57,
mobil: 070-327 63 49, fax: 08-454 41 55, e-post: annliis.hanslep@frn.se

Tidigare Rosénpristagare:

Författaren Sten Söderberg (1980) Professor Bengt Gustafsson (1989)
F d landshövdingen Rolf Edberg (1981) Journalisten Inger Atterstam (1990)
Professor Björn Afzelius (1982) Universitetslektor Bodil Jönsson (1991)
Redaktör, fil dr Bengt Feldreich (1983) Konstnären Bo Mossberg (1992)
Professor Lars Olof Björn (1984) Författaren och docenten Peter Nilson (1993)
Journalisten och docenten Eric Dyring (1985) Professor Karin Johannisson (1994)
Fotograf Lennart Nilsson (1986) Docent Hans Uno Bengtsson (1995)
Journalisten Bo Landin (1987) Tekn.dr AnnMarie Israelsson (1996)
Författaren och professorn Alf Åberg (1988) Journalisten Peter Sylwan (1997)