Deltentamen i Fysik för Ingenjörer 1 delB (I1): Vågrörelselära och modern fysik

Tid och plats: Tisdagen den 19/8 2003 kl 14.15 -18.15 i V-huset

Examinator: Erik Fridell tel 031-7723372, 0703-987196

 

 

1.

a)

 

b)

 

 

 

2.

a)

Grundtillståndet i väte ligger på –13,6 eV= -2,18 10-18 J (Fås ur Bohrs atommodell).

E = hn => n = 3,20 1015 Hz

 

b)

 

 

3.

a)

Se boken sid 1254

 

 

 

 

 

 

b)

 

4.

se sid 550

 

5.

600l = nt-t => t = 6.09 10-4 m

 

6.

a)

 

b)