Fysik för Ingenjörer del 1b (FFY595)

Utbildningsprogrammet för Industriell ekonomi
LP3 Våren 2004


Examinator och föreläsare:

Elsebeth Schröder
Material- och Ytteorigruppen
Fysik-sektionen
Kontor: Soliden, våning 3 (rum 3019, östra sidan av byggnaden)
E-post: schroder (at) fy.chalmers.se
Telefon: (031) 772 84 24
Fax: (031) 772 84 26Kursens hemsida: http://fy.chalmers.se/~schroder/FI1b/

Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 14 januari 2004 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se