Re: förslag och frågor ang kursen ffy 595
From: Elsebeth Schroder
Date: Tue, 02 Mar 2004 20:11:26 +0100

Hej!

Tack för dina förslag.

[...] Jag skulle vilja lämna några förslag till tillägg för formelsamlingen. Det jag saknar är framförallt formler i kvantfysik. Eftersom vi inte har gått genom några djupare härledningar av resultaten som finns i kap 40, är det extra viktigt att formler från detta kapitel finns i formelsamlingen.

Njah, man kan ju säga att eftersom vi inte har gått igenom så mycket av härledningerna förväntas inte heller helt lika mycket att ni kan komma ihåg dem eller åter-härledda dem (dem som inte finns i formelsamlingen).

Jag skulle önska att följande formler från boken lades till i formelsamlingen:

40.20
Den här formeln består av två delar. Att totala energin (icke-relativistisk) är summan av kinetisk och potential energi ska sitta på ryggmärgen (ska ni kunna sedan länga). Samma sak gäller för det faktum att den kinetiska energin är m v^2 / 2 . Däremot förväntas ni inte komma ihåg (än, fast efter nästa kurs) hur uttrycket for Coulomb-potentialen ser ut. Just det är dock inte central i kurs 1b och lämnas därför inte på formelsamlingen. Kommer ni få behov av Coulomb-potentialen kommer jag att ange den i tentatalet.

40.1
40.25
Dessa två kunne i princip vara med, och kan kanske komma med nästa år. Det är dock mycket begränsad vilken använding man har av r_n, förutom just att a_0 är definierad som r_1. Elektronernas verkliga position (eller, största sannlikhet for att befinna sig) är mycket mer komplicerad fördelad, som vi redan har sett i avsnittet om väteatomets olika vågfunktioner.

Formelsamlingen är ju egentligen till för tentan, i alla andra situationer har ni tillgång till bok eller större formelsamlingar. De två formlerna 40.1 & 40.25 kommer inte att bli nödvendiga i årets tenta (tentor) om jag inte explicit ger formlerna i tentatalet.

Jag skulle också vilja fråga varför vissa av uppgifterna på bladet om rekommenderade uppgifter är inom parantes. Är dessa uppgifter mindre viktiga?

Helt enkelt av historiska årsaker. Vi valde lite väl för många rekommenderade uppgifter först och tog därfor bort vissa av dem. Det är uppgifterna i parentes. Det betyder dock också att om ni känner för att lösa fler uppgifter än de "officiellt" rekommenderade är uppgifterna i parentes ett bra val.

[...]

Mvh

Elsebeth