Fysik för Ingenjörer del 1b (FFY595)

Utbildningsprogrammet för Industriell ekonomi
LP3 Våren 2004


Här införs fortlöpande ny information, i omvänd tidsordning:

2005-04-08
Numera är alla pdf- och postscript dokument här komprimerade med "gzip". De finns alltså kvar, men har ändrad adress från originaladress.pdf till originaladress.pdf.gz eller originaladress.ps till originaladress.ps.gz .

2005-01-25
Resultat från omtentan 14 januari har jag lämnad in på fysik studieexpeditionen (Chalmers, INTE GU!). Lösningar finns vid glas-dörren i trapphuset Fysik (längst till höger om man står utomhus).

2004-11-29
Omtenta: 14 januari em. Nästa gång kursen går (LP3 2005) slås gamla FI1a och FI1b ihop och blir nya FI1. Examinator i kursen blir Åke Fäldt, frågor om kursen hänvisas till honom.

2004-08-10
Omtenta: 17 augusti em V-huset. Jag kommer tyvärr INTE vara kontaktbar från och med i morgon. Vid frågor om tid, sted etc kontakta studieexpeditionen Fysik.

Med anledning av frågor efter tentan i mars ska jag upprepa informationen från kursbeskrivningen: ``Den (intuitiva) förståelsen av fundamentala fysikaliska samband tillmäts större betydelse än skicklig formelinsättning". Det räcker alltså inte att få ``rätt" siffer, du måste också förklara hur du har tänkt, genom text och/eller skisser. Det ska gå att förstå din lösning även om man inte har läst tenta-texten just innan.

2004-03-31
Som annoncerad på tentan blir det möjlighet till rättningsgranskning i morgon torsdag kl. 12-13 i gruppbiblioteket (rum 3020), Material- och ytteorigruppen, byggnad Soliden (byggd ihop med Fysikbyggnaden Origo) 3e våningen.

Det är två skrivfel i lösningen till tenta: i uppgift 2b är vinkelfrekvensen ("omega") 4.4 x 108 Hz, inte 4.2 x 107 Hz. I uppgift 6b är alfa-partikelns massa 3 x 10-27 kg, inte 8 x 10-28 kg (sedan är ju det en approksimation, och alla lösningar där ni har läst av figuren på ett vettigt sätt godkänns).

2004-03-10
tentalösning sida 1 tentalösning sida 2

2004-03-04
Det blir en extra konsultation i morgon fredag, som är sista chansen att ställa frågor (jag är bortrest från lördag, så tidgränsen är absolut). Konsultation blir i gruppbiblioteket, material- och ytteorigruppen, byggnad Soliden (byggd ihop med Fysikbyggnaden Origo) 3e våningen kl. 13-14 fredag 5 mars. Det är värd att försöka hitta, då rättningsgranskningen sedan kommer att bli i samma rum.

I kväll läggar jag upp lösningar till veckans inlämningsuppgifter här samt svar på veckans övningar.

Jag kommer i dag att lämna ut en lätt korrigerad version av formelsamlingen. Jag har rättad två fel och skrivit till lite info om var i pensum formlerna kommer ifrån. Finns tyvärr bara i pappersversion. Denna formelsamlingen kommer att vara vidhäftet tentatalet, ni ska alltså inte ha med eget exemplar!

2004-03-02
Det kom en fråga om formelsamlingen. Och nu finns övning 7 upplagd.

2004-02-25
Svar på uppgift 35.50, 35.60, 40.60, och 43.18 finns nu med på listan med Svar till jämna uppgifter.

2004-02-24
Följande gamla tenta-uppgifter är inte aktuella i årets version av kursen: Tenta020311 Uppgift 2 fattas figur som jag inte har (men uppgiften hade varit relevant med figur); Tenta020820 Uppgift 5 frågan om Fermienergin är ej aktuell; Tenta030311 Uppgift 5 andra delen (Fermienergin); Tenta030819 Uppgift 1.

Jag har lagt upp nytt exemplar av Tenta030819 och lösning med bättre typografi. Finns på Material sidan.

Förra årets formelsamling kommer också att gälla i år.

2004-02-23
Nu finns lösningen till inlämning 2 upplagd.

2004-02-17
Nu finns övning 5 upplagd.

2004-02-16
Tryckfel i Inlämning 2: I formeln ska de två minustecken efter varandra ersättas av ett minustecken, och uppgift 2 ger 1 poäng.

2004-02-12
Nu finns inlämning 2 upplagd. Listan på rekommenderade uppgifter mm är uppdaterad t.o.m. kapitel 40. Det finns fortfarande studenter som inte har anmält sig till kursens laboration (A4). Laborationen är obligatorisk, och kursen ger inga studie-poäng om inte laborationen är slutfört. Om du inte har anmäld dig än kontakta mig då genast!

Jag har lagt upp förra årets formelsamling. Jag har inte beslutad än om det ska ingå mer information i årets formelsamling (som ni får ha vid tentan), men om det blir en ny version blir den inte mindre än förra årets.

2004-02-11
Nu finns övning 4 upplagd.

2004-02-06
Nu finns svar på övning 3 upplagd.

2004-02-04
Nu finns övning 3 upplagd.

2004-01-29
Nu finns inlämning 1 upplagd. Listan på rekommenderade uppgifter mm är uppdaterad t.o.m. kapitel 35. Det finns också en lista med svar på vissa uppgifter. OH bilden med stående vågor finns som jpg-fil.

2004-01-28
Nu finns övning 2 upplagd. Platsen för dagens "konsultation" blir bordet utanför VasaB kl. 15.15-16.00.

2004-01-23
Vid föreläsningen i går introducerade jag kursen, och berättade om olika typer av vågor: mekaniska (ljud, vattenvågor, seismiska vågor, ...) och elektromagnetiska (ljus, radiovågor). Dessutom finns, som vi ska se senare i kursen, också kvantmekaniska vågor. Vi diskuterade superposition av vågor, interferens (konstruktiv och destruktiv), reflektion av en våg på en sträng fäst till en vägg, och transmission av vågen från en tunn (tjock) till en tjock (tunn) sträng. Periodiska vågor. Ljus hann jag inte prata mycket om, det tar vi upp vid nästa föreläsning.

Som stödd till att förstå vissa begrepp för mekaniska vågor kan ni evt ta hjälp av några dator-"applets" som finns på internätet: exempel på vågor, transversella och longitudinella vågor (och blanding), och superposition av två pulser, och av två harmoniska vågor (tre första bilderna). Slutligen finns det exempel på reflektion och transmission av en puls på en sträng: första bild visar en simpel puls, andra bild visar reflektion av pulsen om strängen är fäst i väggen, tredje bild samma sak, men med fäste som kan röra sig upp och ned, fjerde och femte bild visar transmission av vågen från en tunn (tjock) till en tjock (tunn) sträng. Bemärk att reflekterade delen av vågen i fallet tunn-mot-tjock byter "fas" -- den returneras "neråt".

Första laborationsgång är redan på måndag (kl 8-12 eller kl 13-17). Laborationen är i Trapphuset på Fysik, våning 3, rum T3038. Läs gärna sections 35.7 (Prism), 40.4 (Atomspektra) och 40.5 (Bohr's Atommodell) i Serway, förutom såklart lab-PM, i förväg.

2004-01-21
Info om kurs 1a: Göran Niklasson gör uppmärksom på att laborationen i kurs 1a (laborationen "Svängningar") går i de nästa två veckorna, och att de studenter som INTE har genomfört laborationen än ska anmäla sig snarast på listan på anslagstavlen. Det är sista chans att delta i laborationen.

2004-01-21
Material till övningarna i morgon (torsdag 22 januari) finns här.

2004-01-20
Kursen startar med första föreläsningen torsdagen den 22 januari 2004 kl 13.15-15.00 i Vasa B. NB: Ingen föreläsning onsdag 21 januari!!

Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se