Fysik för Ingenjörer del 1b (FFY595)

Utbildningsprogrammet för Industriell ekonomi
LP3 Våren 2004


PRELIMINÄRT FÖRELÄSNINGS- OCH ÖVNINGSSCHEMA


För./Övn.Datum Klockan Ämne Litteratur Lokal
Föreläsning 122 jan13-15Introduktion, vågrörelselära. Ljus, ljud.16.1-16.8, 35.1-7Vasa B
Övning 122 jan15-17Vågrörelselära. Ljus, ljud.Övn.1Vasa 1,2,3
Föreläsning 229 jan13-15Vågrörelselära. Ljus, ljud.17.1-4, 16.9, 18.1-18.3Vasa B
Övning 229 jan15-17Vågrörelselära. Ljus, ljud.övning 2Vasa 1,2,3
Föreläsning 35 febr13-15Interferens, Diffraktion.37.1-3, 37.5-6Vasa B
Övning 35 febr15-17Interferens, Diffraktion.Övn.3Vasa 1,2,3
Föreläsning 412 febr13-15Interferens, Diffraktion.38.1-4Vasa B
Övning 412 febr15-17Interferens, Diffraktion.övning 4Vasa 1,2,3
Föreläsning 519 febr13-15Relativitetsteori. Bakgrund till kvantfysikens uppkomst; Bohrs atommodell39.1, 39.3-5, 39.8, 40.1-6Vasa B
Övning 519 febr15-17Relativitetsteori. Bakgrund till kvantfysikens uppkomst; Bohrs atommodell övning 5Vasa 1,2,3
Föreläsning 626 febr13-15Våg-partikel dualismen, Partikel i låda, Väteatomen, spinn.40.7, 41.1-5, 42.1-4Vasa B
Övning 626 febr15-17Våg-partikel dualismen, Partikel i låda, Väteatomen, spinn. Vasa 1,2,3
Föreläsning 74 mars13-15Periodiska systemet, Molekylbindning, bindningar i fasta ämnen.42.5-6, 43.1, 43.3Vasa B
Övning 74 mars15-17Periodiska systemet, Molekylbindning, bindningar i fasta ämnen. Vasa 1,2,3

Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 19 februari 2004 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se