Svar till jämna uppgifter

16.42    a) y=0.075sin(4.19x-314t) m  b) 0.62  kW

17.24    10 respektive 100 m
17.32    a) 6.25 Pa  b) 1496 m/s, vatten  c) 71db  d) DP = 4.59 Pa

35.18    q = 30.4°, q' = 22.3°
35.28    a) 41.5°  b) 18.5°  c) 27.6°   d) 42.6°
35.48    Geometriargument (måsta ritas upp)
35.50    67.4°
35.60    3.79 m

39.6       0.866c
39.10    a) 1.38 år b) 1.31 ljusår

40.2       a) ~10-7 m, UV  b) ~10-10 m, g-strålning
40.10    5.71 x 103
40.16    a) 1.38 eV  b) 3.34 x 1014 Hz
40.44    a) 13.6 eV  b) 1.51 eV
40.48    4.42 x 104 m/s
40.52    a) 1.52 x 1016 s  b)8.23 x 109 varv  c) Ja, 8.23 x 109 "elektronår"
40.60    a) v < 10-34 m/s b) 1.4 1033 s c) Nej!!

41.24    a) L/2  b) 5.26 x 10-5  c) 3.99 x 10-2  d) Se figur 41.11b
41.38    1.03 x 10-3

42.24    a) 1s22s22p4
42.62    0.323

43.2      4.3 eV
43.28    3.4 x 1017
43.18    Om saltkorn kubisk med storlek c:a 1mm x 1mm x 1mm: N=1020. Volum av 1020 saltkorn med den storleken är 1011 m3.