Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2002


 

Examinator och föreläsare

Kursinformation

Preliminärt föreläsningsschema

Fortlöpande information

GU Schema: föreläsningar och laborationer (pdf)

Instuderingsschema

Rekommenderade uppgifter

Beskrivande uppgifter

 

 


Reviderad 20 januari 2002 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se