Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2001


BESKRIVANDE UPPGIFTER


Följande ämnen kan bli föremål för beskrivande tentamensuppgifter. Observera att tentamensproblemen inte nödvändigtvis kommer att formuleras exakt som nedan.

Ljud och oljud

Dopplereffekt

Stående vågor

Ljusets energi, impuls och tryck

Synkrotronstrålnings uppkomst

Dispersionens fysikaliska orsaker

Huygens princip och förbättringar av den

Snells lag och Fermats princip

Evanescenta vågor

Addition av vågor med olika frekvens

Beskrivning av elliptiskt polariserat ljus

Beskrivning av naturligt ljus

Polarisation genom spridning

Polarisation genom reflektion

Retarderare

Optisk aktivitet

Michelsoninterferometern

Multipelstråleinterferens

Fabry-Perot-spektroskopi

Multilagers optiska egenskaper

Jämförelse Fraunhofer- och Fresneldiffraktion

Fresnels zonplatta

Ljus som partikel och våg

Lasran


Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 19 mars 2001 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se