Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2002


Reviderad!

BESKRIVANDE UPPGIFTER


Följande ämnen kan bli föremål för beskrivande tentamensuppgifter. Observera att tentamensproblemen inte nödvändigtvis kommer att formuleras exakt som nedan.

Ljud och oljud

Dopplereffekt (klassisk)

Stående vågor

Ljusets energi, impuls och tryck

Synkrotronstrålnings uppkomst

Dispersionens fysikaliska orsaker

Huygens princip

Snells lag och Fermats princip

Fresnel-ekvationerna

Evanescenta vågor

Addition av vågor med olika frekvens

Beskrivning av elliptiskt polariserat ljus

Beskrivning av naturligt ljus

Polarisation genom spridning

Polarisation genom reflektion

Retarderare

Michelsoninterferometern

Bragg reflektion

Multipelstråleinterferens

Fabry-Perot-spektroskopi

Ljus som partikel och våg

Lasran


Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 6 mars 2002 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se