> Vi går din optikkurs och undrar om det finns svar eller lösningar till
> de två första tentorna i det gröna häftet 990816 och 990424

Nej, tyvärr inte. De fanns inte med i det material jag
fick från min föregängare.

> Vad menar du med optiska egenskaper för multilager.

Hur kan man, åtminstone i princip, räckna ut t.ex. reflektansen och
transmittansen av multilager-material (=flera skickt av olika material,
se t.ex. Hecht sektion 9.7)? Vad är denna typ av konstruktion
bra för, för vilka ändamål används multilager?

> Hur mycket ska man kunna om Farby-Perot-spektroskopi och
> Michelsoninterferometern

Princip-skiss (bara de essentiella delarna), varför man använder
Fabry-Perot interferometern/Michelsoninterferometern,
kunna räckna t.ex. interferensmaxima eller -minima utifrån vanlig
interferens-teori om det finns mer detaljerad information i texten till
uppgiften.

Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 3 april 2001 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se