Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2001


Här införes fortlöpande ny information, i omvänd tidsordning:

2001-08-20
Augusti-omtentan kommer att äga rum onsdag 22 augusti kl. 14.15-19.15 i "Maskin".

2001-05-17
Jag har nu rättad omtentorna. Alla de fyra närvarande deltagare vid omtentan har minst fått godkänd (dvs inga underkända). Från någon gång nästa vecka kan ni hämta ut era tentor och omtentor på studieexpeditionen.

2001-05-02
Ni kan nu hämta era tentor på mitt kontor. Förslag på lösningar finns utanför mitt rum, och uppgifterna finns här.

2001-04-23
Omtentan kommer att äga rum i sal ML14, lördag 5 maj kl. 8.45-13.45.

2001-04-23
Betygen har nu lämnats in till studieexpeditionen, och förslag på lösningar till tentans uppgifter finns uppsatta på fönstren vid ingången till trapphuset (längst mot höger när man kommer utifrån). Det har gått bra eller mycket bra för de flesta.

Rättningsgranskning torsdagen den 26 april kl 13-14 i byggnad Vasa 11, våning 5 (ta hissen).

Om du har antal points just under 8 points-gränsen till "godkänd", men känner att du kan mer om optik än du visade vid tentan, kan du avtala tid för en oformell samtal med mig om optik. E-maila eller ring. Beroende på hur väl samtalet går kan den kanske höga ditt betyg. Självklart kan du istället välja att delta i omtentan.

2001-04-03
Det har kommit några frågor om kursen.

2001-03-26
I dag repetition av andra hälften av pensum (geometrisk optik, polarisation, interferens, diffraktion). På måndag den 2 april har vi räkneövningar. Tentan är 6 april kl 13.15-18.15 i sal VÖ11.

2001-03-26
I dag ``provtenta'' på förmiddagen och genomgång av uppgifterna på eftermiddagen.

2001-03-19
Det finns nu en lista med ämnen som kan bli föremål för beskrivande tentamensuppgifter (1-2 st av tentans 5 uppgifter).

2001-03-14
NB: Föreläsningen 16 mars är flyttad! Den ges istället vid tvä tillfällen -- 19 mars 15-17 i närheten av sal FL71 (vi sammlas vid FL71 och gär till närmasta lediga sal) eller 20 mars 10-12 i byggnad Vasa 11 5. våning.

2001-03-13
Vi har nu hunnit igenom nästan hela pensum. För den sista delen av terminen har jag planerad en gästföreläsning om lasrar av Dinko Chakarov (19 mars 13-15), provtenta (26 mars 8-10 i F11, F12, och F13), repetion och räkning av gamla tentor.

2001-02-13
De av er som har Lab O4 den 2. mars: laborationen är på eftermiddagen!

2001-02-13
I dag: Jones vektorer och -matriser, intensitet vid interferens (special-fall: superposition av vinkelrätt polariserade vågor och av parallellt polariserade vågor), Young's dubbelspalt-försök. Räkneövningar enligt planeringen. Papperet om elliptisk polarisering som jag delade ut i dag finns här (med två små korrektioner).

2001-02-12
Det har kommit ny lista med lokalbokningar.

2001-02-09
Onsdag och fredag i denna vecka: Superposition av EM-vågor och stående vågor (en del av Hecht kap. 7 har vi redan läst i Mellander's kompendium om mekaniska vågor), polarisation. Jones vektorer och -matriser tar vi på onsdag (14 februari). Jag delade ut tenta och omtenta från april 2000 hhv augusti 2000. Kopia finns på mitt kontor. Onsdag 14 februari tar vi en timmes räkneövning. Föreläsningen 9 mars flyttas till 30 mars kl. 13-15 eftersom jag är bortrest 9 mars.

2001-02-06
NB: kom ihåg att vi har flyttat lokal i denna vecka: ondag i VK, fredag i VH (Väg- och Vatten).

2001-02-02
I dag: Evanescenta vågor (ytvågor vid total intern reflektion), geometrisk optik: (tunna) sfäriska linser, sfärisk spegel. Det finns en hemsida med några optik applets, speciellt konvex lins, tunna linser och spegel och ljus-refraktion. Räkneövningar.

2001-01-29
Onsdag (24 jan) räknade vi de kvantiserade våglängderna av en sträng fästad mellan två väggar och började på optiken med optikens historia och elektromagnetiska vågors utbredning. Dessutom diskuterade vi olika situationer i geometrisk (dvs strål-modell) optik vid hjälp av 23 små uppgifter författade av Frank Bach på Institutionen för pedagogik och didaktik, GU, och diskuterade vad som händer om man tar ljusets vågnatur i betraktande.

Idag fortsatte vi med brytningsindex, dess frekvensberoende, och foton-, våg-, och strål-beskrivningen av ljuset. Vi härledde reflektionslagen och Snell's lag (refraktionslagen) m.hj.a. vågfronter och m.hj.a. teori om elektromagnetism. Dessutom Fresnel's lagar, transmittans och reflektans, Brewster vinkel. Maria delade ut "Gamla tentor".

På fredag har vi föreläsningar kl 10-12 och räkneövningar kl 13-15 där jag hoppas att ni i förväg försöker lösa uppgifterna, som är gamla tentor. Här hittar ni vilka uppgifter jag planerar att vi räknar (vi hinner inte alla) och rekommenderade uppgifter i övrigt.

Jag föreslog en (frivillig) "prov-tenta": Ni får ett sätt tentaliknande uppgifter kl 8 och 5 timmer senare, kl 13-15 har vi räkneövningar där vi går igenom uppgifterna från "provtentan". Om tillräckligt många är intresserade av detta hittar vi ett tidpunkt någon gång i mars där vi har schemalagda timmer kl 13-15.

2001-01-22
Lokaländringar! Se schemat eller preliminära föreläsningsschemat (uppdaterad). Idag repetition av intensitet, beräkning av reflexion och transmission för mekaniska vågor, dopplereffekten för mekaniska vågor.

2001-01-18
Ordinarie tentamen har flyttats till eftermiddagen: 6 april klockan 13.15-18.15.

2001-01-17
De som inte hann att köpa Lab-PM och kompendium i dag kan vända sig till kursassistenten. Vi härledde i dag fashastigheten i stavar (longitudinella och transversella vågor), i gaser (longitudinella vågor) och på strängar (transversella vågor). Dessutom härledning av uttrycket för intensiteten av harmoniska vågor. Ett sammandrag av härledningen för gaser kommer att delas ut på måndag (med rätt tecken!).

2001-01-15
Jag introducerade kursen, och berättade om olika typer av vågor: mekaniska (ljud, vattenvågor, seismiska vågor, ...), elektromagnetiska (ljus, radiovågor), och kvantmekaniska vågor. Dessutom härledde vi vågekvationen i 1 dimension och tittade på harmoniska vågor (sinus- eller cosinus-form) och superposition av vågor.

2001-01-14
Lab-PM och B.-E. Mellanders kompendium ("Mekaniska vågor") försäljas onsdagen 17 januari kl. 13.10 i FL11. Priset (inkl. gamla tentor mm som lämnas ut senare) är 100 kronor.

2001-01-10
Kursen startar med en introduktionsföreläsning måndagen den 15 januari 2000 kl 13.15-15.00 i rum FL11

Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se