Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2001


PRELIMINÄRT FÖRELÄSNINGSSCHEMA


Uppdaterad med nya lokal!!

Förel. Dag Datum Klockan Ämne Litteratur Lokal
1Måndag15 jan13-15Introduktion, vågrörelseEH2, BEM1FL11
2Onsdag17 jan 10-12Vågor i stav, strängBEM2FL11
3Onsdag17 jan13-15Vågor i gas, intensitet, ljudBEM2-4FL11
4Måndag22 jan13-15Reflektion, dopplereffektBEM5-6VF
5Onsdag24 jan 10-12Stående vågor, historikBEM7, EH1FL11
6Onsdag24 jan13-15Elektromagn. vågor, fotonerEH3FL11
7Måndag29 jan 10-12Utbredning, växelverkenEH4FL71
8Måndag29 jan13-15Reflektion/refraktionEH4FL71/FL11?
9Fredag2 febr10-12Geometrisk optikEH5FL11
10Fredag2 febr13-15RäkneövningarFL11
11Onsdag7 febr10-12SuperpositionEH7VK
12Onsdag7 febr13-15PolarisationEH8VK
13Fredag9 febr13-15PolarisationEH8VH
14Onsdag14 febr10-12InterferensEH9FL71
15Onsdag14 febr13-15Räkneövningar+InterferensEH9FL11
16Fredag16 febr13-15InterferensEH9FL61
17Onsdag21 febr 10-12Interferens, DiffraktionEH9-10FL11
18Onsdag21 febr13-15Räkneövningar+DiffraktionEH10FB
19Fredag23 febr13-15DiffraktionEH10FL11
20Måndag26 febr13-15Fourieroptik+koherensEH11-12FL71
21Måndag5 mars13-15KoherensEH12FL71
22Fredag9 mars13-15InställdKalle Anka el. GP
23Måndag12 mars13-15TillämpningarEH13FL71
24Fredag16 mars13-15Inställd
25Måndag19 mars13-15Tillämpningar (lasrar),
gästföreläsning av Dinko Chakarov
EH13FL71
26Måndag19 mars15-17RepetitionBEM,EHFL71?
26Tisdag20 mars10-12Repetition (som 19/3 15-17)BEM,EHVasa 11, vån. 5
--Måndag26 mars8-13ProvtentaFL11+12+13
27Måndag26 mars13-15Genomgång av provtentaBEM,EHFL71
28Fredag30 mars13-15RepetitionBEM,EHFL71
29Måndag2 april13-15Gamla tentorFL71

Med BEMx menas kapitel x i B.-E. Mellander: Mekaniska vågor, kompendium.

Med EHx menas kapitel x i E. Hecht: Optics, 3dje upplagan.


Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 14 mars 2001 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se