Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2002


PRELIMINÄRT FÖRELÄSNINGSSCHEMA


Om föreläsningssalen här och i terminens schemat inte stämmer överens gäller schemats. [Inom kantiga parenteser anges vilka delar av G. Jönsson, Våglära och Optik, (GJ) som täcker åtminstone delar av lektionens innehål, fast inte fullständigt]
Förel. Dag Datum Klockan Ämne Litteratur Lokal
1Måndag21 jan13-15Introduktion, vågrörelseEH2, BEM1 [GJ3]FL13
2Tisdag22 jan 10-12Vågor i stav, strängBEM2 [GJ3]FL61
3Torsdag24 jan13-15Vågor i gas, intensitet, ljudBEM2-4 [GJ6+7+8]FL13
4Måndag28 jan13-15Reflektion, stående vågor, resonansBEM5+7 [GJ4+8]FL13
5Onsdag30 jan10-12Superposition, interferensBEM7, EH7.1 [GJ4]FL13
6Torsdag31 jan13-15Superposition, dopplereffektEH7.2, BEM6 [GJ4+5]FL13
7Måndag4 febr13-15Historik, modeller för ljusEH1+3FL13
8Tisdag5 febr10-12Elektromagn. vågorEH3 [GJ11]FL61
9Torsdag7 febr13-15Utbredning, växelverkanEH3+4FL13
10Måndag11 febr13-15Reflektion, transmission för ljusEH4 [GJ12+A]FL13
11Onsdag13 febr10-12Geometrisk optikEH5 [GJ13+14]FL13
12Torsdag14 febr13-15Räkneövningar--FL13
13Måndag18 febr13-15Superposition av EM vågor, koherensEH7+12FL13
14Onsdag20 febr10-12Superposition av EM vågorEH7+12FL13
15Torsdag21 febr13-15PolarisationEH8 [GJ20]FL13
16Måndag25 febr13-15PolarisationEH8 [GJ20]FL13
17Tisdag26 febr 10-12Interferens av EM vågorEH9 [GJ17+18]FL61
18Måndag4 mars13-15Interferens av EM vågorEH9-10 [GJ19]FL13
19Tisdag5 mars10-12Interferens, DiffraktionEH9-EH10 [GJ19+16]FL61
20Onsdag6 mars13-15DiffraktionEH10 [GJ16]FL12
21Onsdag13 mars13-15DiffraktionEH10FL62
22Måndag18 mars13-15TillämpningarEH13FL13
23Onsdag3 april10-12Räkneövningar--FL12
24Fredag5 april13-15Räkneövningar, repetition--FL63
25Måndag8 april13-15Repetition -- FL62

Med BEMx menas kapitel x i B.-E. Mellander: Mekaniska vågor, kompendium.

Med EHx menas kapitel x i E. Hecht: Optics, 3dje upplagan (eller 4. upplagan).


Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 21 mars 2002 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se