Vågrörelselära och optik (FYN040A)

Naturvetarprogrammet, T4 2001


Uppgifter vid räkneövningarne:

fredag 2 februari BEM uppg. 2.5,
FYN-1999-04-10 uppg. 1,
FYN-1999-04-10 uppg. 2,
FYN-1999-08-16 uppg. 1,
F2-1999-01-11 uppg. 5
onsdag 14 februari FYN-2000-04-08 uppg. 1,
FYN-2000-08-23 uppg. 1,
FYN-2000-08-23 uppg. 4
onsdag 21 februari FYN-1998-04-25 uppg. 2,
FYN-1998-04-25 uppg. 3,
FYN-1999-04-24 uppg. 1,
FYN-2000-04-08 uppg. 2
måndag 26 mars Provtentamen 2001,
EH 5.30,
EH 8.1
måndag 2 april FYN-2000-04-8 uppg. 3,
FYN-2000-08-23 uppg. 2,
BEM 2.3,
FYN-1998-04-04 uppg. 2,
FYN-1998-04-04 uppg. 1,
FYN-1998-08-19 uppg. 1,
(FYN-1998-04-04 uppg. 4,
F2-1996-08-30 uppg. 2)

Rekommenderade uppgifter:

Kapitel Uppgifter
BEM 1-7 Alla uppgifter
EH 2 2.16, 2.17, 2.24
EH 3 3.11, 3.12, 3.14, 3.24, 3.30
EH 4 4.8, 4.15 (se kommentar nedan), 4.30, 4.34, 4.63 (se kommentar nedan)
EH 5 5.8, 5.11, 5.17, 5.30, 5.31, 5.43
EH 7 7.5, 7.10, 7.19, 7.21 (för EM-vågor)
EH 8 8.1, 8.3, 8.20, 8.28, 8.51, 8.62; 8.21, 8.23, 8.39
EH 9 9.4, 9.7, 9.16, 9.24, 9.31, 9.42, 9.43
EH 10 10.10, 10.12, 10.16, 10.19, 10.38 (anv. ekv. 9.76), 10.39 (anv. ekv. 9.76)
EH 11  
EH 12 12.10, 12.13, 12,15
EH 13  

Med BEMx menas kapitel x i B.-E. Mellander: Mekaniska vågor, kompendium.

Med EHx menas kapitel x i E. Hecht: Optics, 3dje upplagan.

Kommentarer:
Uppgift EH 4.15: Fel i texten, skall vara "theta_t versus theta_i" (theta_i på första axeln och theta_t på andra axeln). Dessutom fattas information om att ljuset rör sig från luft till glas.
Uppgift EH 4.63: Man ignorerar här multiple reflektioner.


Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Kursinformation Fortlöpande information

Reviderad 30 mars 2001 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se