Från Big Bang till nutid: Vågor och teleskop HT2006
(LFY100 + FY1110)


 

Examinator och föreläsare

KursPM

Nytt

Planering av föreläsningar

Planering av laborationer

Inlämningar

Schema: föreläsningar och laborationer

Länker

 

 


Reviderad 19 oktober 2006 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se