Från Big Bang till nutid: Vågor och teleskop HT2006
(LFY100 + FY1110)


Här nedan följer en del länker som kan vara av intresse för kursen (jag kan självfallet inte garantera att länkerna fungerar då de är externa).

Virtual Physics laboratory, Northwestern University:

Physics 2000 (University of Colorado at Boulder) Relativ låg nivå men värd att titta på även för andra delar av "Från Big Bang ..."-kursen.

Interactive Physics and Math with Java (University of Hawaii at Manoa)

Chiu-king Ng's hemsida med "High School Physics" applets

Olika länker till film/bilder med Tacoma bridge:


Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Nytt

Reviderad 27 oktober 2006 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se