Från Big Bang till nutid: Vågor och teleskop HT2006
(LFY100 + FY1110)


PRELIMINÄRT FÖRELÄSNINGSSCHEMA


DatumÄmneLitteratur"Questions""Problems"
9/10Introduktion   
11/10EM strålning, reflektion och brytning(15.2, 16.2-4) 33.1-3, 33.833: 10, 9, 8, 733: (2, 3,) 45, 47, 49.
13/10Total intern reflektion, spegel33.9, 35.2 till s. 961, 34.1-333: 12, 35: 233: 54, 75, 63, 34: 1, 35: 1, 3, 4
16/10Dugga 1; Spegel, linser34.4-734: 5, 734: 9, 19-26, 41, 45, 49, 88, 89, 93
18/10Linser, polarisation34.7-8, 33.7 s.907, 33.1033: 333: 33, 34, 39, 65
19/10Räkneövningar  33: 59, 79, 89, 34: 91, 35: 85, 89
19/10Vågor15.1-415: 1, 2, 5, 815: 5, 1, 8, 14, 70, 111
23/10Inlämning 1; vågor15.4, 16.1-5, 16.9-1016: 1, 416: 1, 86, 5, 60
25/10Vågor, räkneövningar16.5, 16.9-10, 17.5, 16.12-1316: 1016: 29, 43, 42, 38, 82
27/10Interferens i optik33.5 p.898, 35.3-6 till p. 970 top35: 1, 2, 6, 735: 3, 8(a), 19, 15, 21, 29, 93
30/10Dugga 2; Diffraktion35.7, 36.1-3, 36.5 till p. 997 mitt, 36.735: 11, 36: 1, 2, 7, 835: 37, 36: 1, 3, 31, 32, 35, 12
1/11Diffraktion, färger36.8 till p. 1006 mitt, +kopior 36: 9, 11 36: 37, 40, ...
3/11Inlämning 2; ljud17.1-3 till p. 447, 17.6-7 36: 65...
Ovanståenda kommer att ändras/uppdateras under kursens gång.

Tillbaka till:

Huvudmenyn Föreläsare Nytt

Reviderad 31 oktober 2006 av Elsebeth Schröder, schroder (at) fy.chalmers.se