Fysik för K och E (FFY 401) vt 2016

 

Fysikkursen FFY401 består av både en mekanikdel och en vågfysikdel. Ett utförligt kursinnehåll med syfte och lärandemål finns att läsa här

 

Här är omtentan från 17 aug 2016 160817

 

Här är tentan från 3 juni 2016 160603

 

Här är tentan från 7 okt 2016 161007

Granskning. För den som vill hämta ut/granska sin tenta från 161007 går det bra på torsdag 27 oktober kl 15.00-15-10 utanför FL64.

 

 

Föreläsare:

Åke Fäldt : faldt@chalmers.se (tel: 772 3349) kommer att föreläsa mekanikdelen

Stig-Åke Lindgren : stigake@chalmers.se (tel:772 3346) kommer att föreläsa vågfysikdelen

 

 

Kurslitteratur: en lärobok författad av Serway & Jewitt, fem pdf-dokument samt två övningsprogram.

En lärobok: Serway & Jewett, "Physics for Scientists and Engineers", Ed 8 eller 9 (de äldre Ed 6, Ed 7 är också OK)

Fem pdf dokument: "Föreläsningsanteckningar Mekanik" , "Föreläsningsanteckningar Vågor" , "Exempelsamling Vågor" , "Laborationshandledningen" samt "bilaga till laborationen om diffraktion". Dokumenten återfinns nedan under rubrikerna Föreläsningar, Räknestugor och Laborationer.

Två övningsprogram:"Övningsprogram för vågor" och "Övningsprogram för mekanik". Programmen återfinns nedan under rubriken Räknestugor och bör studeras i god tid inför varje räknestugetillfälle.

 

 

 

Föreläsningar i KE-salen på måndagar kl 10-12 (SÅ Lindgren), tisdagar kl 8-12 (SÅ Lindgren och Å Fäldt) och torsdagar kl 10-12 (Å Fäldt).

Föreläsningsanteckningar för våg respektive mekanikdelen: "Föreläsningsanteckningar Vågor" och "Föreläsningsanteckningar Mekanik"

 

 

Räknestugor på tisdagar kl 13-17 i FL62, FL63, FL64

Kursens mekanikdel. När det gäller mekaniken hämtas övningsuppgifterna från läroboken Serway. Veckovisa läsanvisningar samt lämpliga mekanikuppgifter att öva på kommer att återfinnas här (än så länge förra årets mekanikprogram): "Övningsprogram för mekanik"

Kursens vågfysikdel. När det gäller vågfysiken hämtas övningsuppgifterna från den särskilda exempelsamlingen: "Exempelsamling Vågor" Veckovisa läsanvisningar samt lämpliga vågfysikuppgifter att öva på återfinns här: "Övningsprogram för vågor"

 

 

Laborationer En obligatorisk laboration "Diffraktion och interferens" ingår och här är Laborationshandledningen. Om du önskar lite mer om diffraktion inför labben kan du också studera denna "bilaga till laborationen om diffraktion"

OBS! Anmälan till laborationen görs på PingPong under 1:a läsveckan. Det finns 17 labgrupper (kallas projektgrupper) utlagda och det får vara max 8 elever per grupp.

Laborationen går i salen F7302 (gå in genom huvudingången till MC2 och tag hissen upp till våningsplan 7, se skylt märkt laboration O2, salsnr F7302),

Labhandledare är Simon Lindberg (simon.a.lindberg@chalmers.se), Jakob Welander (welander@chalmers.se), och Nils Odebo (odebo@chalmers.se)

 

 

Dugga avseende mekanik och vågor är frivillig och planerad till onsdagen den 4 maj (kl 08.00-9.30 i HB3 och HB4: se TimeEdit). Duggan (på sammanlagt 9 eller 12 p) kommer att ge bonuspoäng till ordinarie tentamen fredagen den 3 juni 2016 enligt formeln bonuspoäng = duggapoäng dividerat med 3 eller 4. Hjälpmedel: som på ordinarie tentamen dvs Physics Handbook eller liknande gymnasietabell + egenhändigt framställt A4-blad med anteckningar, valfri minnestömd kalkylator.

Här är duggan från 150506

Här är årets dugga 160504

 

Tidigare tentor Några färska:150605 140603 130531 120526 och här blandat ett antal äldre: gamla tentor

 

 

 

 

Anm. Under läsåren 2011-2014 fanns för K teknologerna ett tilläggsmoment med ellära i fysikkursen. För K var då kurskoden TIF256. Sedan två år tillbaka finns inte detta tilläggsmoment med och kurskoden är FFY401 för både K och E. Om någon till äventyrs är intresserad finns info om detta gamla tilläggsmoment att läsa här.