Läs- och övningsprogram för fysikkursens Vågdel

 

Inför och under räknestugeövningarna rekommenderas nedanstående övningsprogram för Vågor. Programmen anvisar om exempel och figurer i läroboken som är speciellt intressanta för kursen men också om rekommenderade övningsuppgifter i Exempelsamling Vågor. När du gått igenom ett övningsprogram är det möjligt att träna vidare genom att titta på en del gamla tentamensuppgifter, ett förslag på sådana uppgifter återfinns efter programmen längre ner här på sidan.

Som synes är det totalt fyra program under läsperioden. Då lärobokens editioner 6, 7, 8 och 9 skiljer sig åt en smula på sidnumreringen finns fyra olika uppsättningar av läsprogram (de rekommenderade övningsuppgifterna syftar till den särskilda "Exempelsamlingen Vågor" och här är det alltså ingen skillnad mellan de fyra uppsättningarna av program). Lösningsförslag till samtliga rekommenderade uppgifter i "Exempelsamlingen Vågor" finns längst ner här på sidan.

Skriv ut tvåveckorsvis enligt nedan, läs igenom och ta sedan också med aktuellt program till räknestugan.

 

 om du har edition 6 av Serway  om Du har edition 7 av Serway
 Vågövningarna för läsvecka 1 & 2 Vågövningarna för läsvecka 1 & 2
 Vågövningarna för läsvecka 3 & 4 Vågövningarna för läsvecka 3 & 4  
 Vågövningarna för läsvecka 5 & 6) Vågövningarna för läsvecka 5 & 6  
 Vågövningarna för läsvecka 7 & 8 Vågövningarna för läsvecka 7 & 8  
     

 

 om du har edition 8 av Serway  om du har edition 9 av Serway  
 Vågövningarna för läsvecka 1 & 2  Vågövningarna för läsvecka 1 & 2  
 Vågövningarna för läsvecka 3 & 4  Vågövningarna för läsvecka 3 & 4  
 Vågövningarna för läsvecka 5 & 6  Vågövningarna för läsvecka 5 & 6  
 Vågövningarna för läsvecka 7 & 8  Vågövningarna för läsvecka 7 & 8  

 

När du gått igenom övningsprogrammet för läsvecka 1 & 2 ovan kan du om tid finns titta på några äldre tentamensuppgifter på mekaniska vågor: nr 1 från 040610, nr 1 från 040825, nr 4 från 050110, nr 1 från 050528, nr 1 från 050824, nr 1 från 060530, nr 4 från 060830, nr 1 från 070602, nr 1 från 070823. Uppgifterna finns under länken "gamla tentor" längst ner på hemsidans huvudsida.

När du gått igenom programmet för läsvecka 3 & 4 ovan kan du titta på följande gamla tentamensuppgifter: nr 2 från 040601, nr 2 från 060530, nr 5 från 060830, nr 2 från 070823.

 

Nedan finns inscannade lösningsförslag till samtliga de uppgifter i "Exempelsamlingen Vågor" som är rekommenderade i övningsprogrammen ovan.

 


 Mekaniska vågor  A2, A4, B1, B3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D10, D13, E2, E3, E4,
 El.magn. vågor

A1, A2, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B6, B7, C1, C2, D2, E3, E12, B6, C3, E6, E10, E11, E12

A7, B8, C6, E2, E8

 Kvantfysik

 A2, B1, C3, D4, F7, G3, A3, B3, C2, D2, E2, G2,

A1, A4, B2, C4, F3, G5, G1