B.I. Lundqvist - Education


Home

Vitae
Education
Positions
Visits
Academia
Seminars
Teaching


Education

Studentexamen, Majornas H.A.L., Göteborg, realgymnasium 1956
Civilingenjörsexamen, avd för teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola 1960
Teknisk licentiatexamen, matematisk fysik och matematik (biämne), Chalmers Tekniska Högskola 1966
Disputerat för teknologie doktorsgrad, Chalmers Tekniska Högskola 1969
Docent i fasta tillståndets teori vid Chalmers Tekniska högskola 1969

Last modified: Jan 13, 1999