Barns naturvetenvetenskapliga ordförråd

Syftet med projektet är att öka förskolebarns förtrogenhet med naturvetenskapligt ordförråd. Metoden för att uppnå målet är att utveckla spel som barn kan spela. Arbete pågår för närvarande med att utveckla prototyp av spel. Spelens acceptans hos personal, föräldrar och barn skall testas i olika miljöer (hem, dagis). Det ursprungliga projektet har nyligen expanderats till att omfatta ett "science center" för barn: NAVET i Borås. Frågor barn/ föräldrar via terminal ställer där i samband med besök länkas vidare till projektets hemsida för analys och utveckling av åldersadekvata svar som i sin tur används som databas för projektet. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Chalmers Tekniska Högskola/Göteborgs Universitet. Finansiering sker med medel från Högskolan i Borås, Chalmers och Göteborgs Universitet, Blomqvist Stiftelse och FRN. För mer information kontakta Peter Appel (peter.appel@hb.se) eller Peter Apell (apell@fy.chalmers.se)

Childrens Familiarity With Words in Natural Sciences

The scope of this study is to familiarize pre-schoolers with words and concepts used in natural sciences. The method of choice is to achieve this is to develop games suitable for children. Acceptance of developed games is tested by nursery staff, parents and children. The project has recently been expanded to include a "science center" for children NAVET in Borås. Questions children/parents ask by means of a terminal are linked to the projects site and analyzed in order to develop answers suitable for children at various age levels. These are in turn used as a database for the project. The project is done as a collaboration between University of Borås and Chalmers University of Technology/Göteborg University. It is financed by University of Borås, Chalmers/GU, the Blomqvist Foundation and FRN. For further information, please contact: Peter Appel (peter.appel@hb.se) or Peter Apell (apell@fy.chalmers.se)