FYP040 Kemisk Fysik A
5p

Lp 4, Våren 2007
 
Aktuellt :
KURSBETYG FINNS HÄR


Kursens nivå:

Grundkurs inom huvudämnet fysik

Kursens mål

Modern vetenskap och teknologi kräver i högsta grad ett gränsöverskidande angreppssätt för att lösa komplexa problem. Kemisk fysik är ett exampel där man använder fysikaliska metoder för att utförska kemiska problem. Syftet med kursen är :
i)       Att redovisa grundlägande principer inom Kemisk Fysik,
ii)      Att täcka det breda spektrumet av etablerad forskning inom Kemisk Fysik,
iii)     Att exponera kursdeltagare för fronten av forskningsaktiviteter vid sektionen och utnyttja den styrka som finns hos forskargrupper som är aktiva inom detta område.

Kursens inehåll:

Atomer, molekyler, molekylära bindningar, molekylära kollisioner, energiöverföring i molekylära kollisioner, elastiska, inelastiska och reaktiva processer, bindningsbrytning och femtosekundspektroskopi, atomära och molekylära kluster, nanorör, gaser, vätskor, fasta ämnen, processer vid gränskiktet mellan fast fas och gas eller vätska, biologiska fenomen, protein folding, biomembraner, självorganisation, fasomvandlingar, fotoinducerade processer, mjuka material.

Undervisningens utformning

1. Föreläsningar
2. Labbesök hos forskargrupper aktiva inom Kemisk Fysik
3. Inlämningsuppgifter
4. Projektpresentation.

Tentamen i FYP 040 Kemisk Fysik (hämtas här)
Inlämningsuppgifterna och projektarbetet/presentationen ersätter tentamen.
Du skall lösa uppgifterna för ditt ämne och redovisa originellt projekt.
Hämta uppgifterna efter 4/5 från kursens hemsida.
Nödvändig information hämtar Du från bibliotekets samlingar.
Har du frågor angående uppgifterna kontakta DC, IZ eller EC vid lektionerna eller på deras rum:
Dinko –  tel. 772 3375, e-post: dinko.chakarov@fy.chalmers.se
Igor - tel: 772 3371, e-post: f7xiz@fy.chalmers.se
Eleanor tel. 772 3272, e-post: f3aec@fy.chalmers.se

Meningen är att Du skall besvara uppgifterna så utförligt att när Du har svarat på alla uppgifter så har Du en sammanfattning av grunderna i kemisk fysik, presenterad med ett specifik example:

Ditt ämne (X) är:  
Inlämningsuppgifter täcker följande områden i kursen:

1. ALLMÄNT (10p)
2. ATOMER (10p)
3. MOLEKYLER (10p)
4. GASER, VÄTSKOR OCH FASTA ÄMNEN (10p)
5. VATTEN (10p)
6. KOLLISIONER (10p)
7. KEMISKA REAKTIONER (10p)
8. FASTA ÄMNEN (10p)
9. YTKEMI OCH KATALYS (10p)
10. VERKTYG OCH MASKINER (10p)

Lösningar till inlämningsuppgifter skall sättas i en plastmapp och skall vara inlämnade till Dinko Chakarov (rum F5421) senast den 1 juni kl. 12:00.

Projekt:

välj tema  för projekt→
lämna rapport (senast innan presentationen) →
presentera (10 minuter per person om du jobbar i grupp; undvik gärna mer än 2 personer per grupp). För de som presenterar ej sitt projekt vi ställer högre krav på skriftliga rapporten (min 8-10 A4 sidor).

Projektpresentationer äger rum på torsdag, 7/6:


Tid: 7 juni, 2007, 09:15
Plats: Delfinen (S2030 Fysik)

1.     Ag  -     Astronomi

2.     Si –     Periodiska tabellen

3.     Mo -     Värmesköld

4.     W    Katalys
        Al  -     Katalys

~  10:35-10:50     paus

5.     Cr  –     Bränsleceller
        Mg     Bränsleceller
        K      Bränsleceller

6.     Cu  –     Fotosyntes
        Ge -     Fotosyntes

7.     Li –    Medical applications of nanotechnology

8.     Au -     Blodkompatibla ytor
        C –     Blodkompatibla ytor
~  12:10-12:30 ändpunkt


* endast skriftlig
        Hg - Komplexa Molekyler i rymden (*)
        Sn  – Komplexa molekyler i rymden (*)

        Pt –XXXXX !!!!!

Lab besök:
I år besöker vi två forskningslabbar:

10/5 kl 11.45 besök hos Kemisk Fysik gruppen (Dinko är värd). Vi går på besök tillsammans efter lektionen.

10/5 kl 11.45 besök hos Atom och Molekyl Fysik gruppen. V. Popok är värd. Han kommer till lektionen och visar vägen.

Kursbetyg:

Inlämningsuppgifter (0.55X100) + Projektarbetet (0.45X100) = max 100 poäng
För betyg godkänd krävs 50% av maxpoängen och för välgodkänd 75%.

Förkunskaper

Genomgångna tidigare kurser inom FYP010 eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Kurslitteratur
 
Kursbok:
Övrigt kursmaterial: Kompletterande material utdelas i anslutning till föreläsningar.
Internet: Ett antal länkar med anknytning till  fysik i allmänhet finns samlade här

Kursansvarig

Dinko Chakarov

Föreläsare: Igor Zoric, ankn. 3371, e-post igor.zoric@fy.chalmers.se,

Eleanor Campbell, ankn. 3272, e-post f3aec@fy.chalmers.se,

Dinko Chakarov, ankn. 3375, e-post  dinko.chakarov@fy.chalmers.se,

Bengt Kasemo, ankn. 3370, e-post kasemo@fy.chalmers.se,

Henrik Grönbeck, ankn. 2963, epost ghj@fy.chalmers.se 
Schema
 
Tisdagar, kl. 10.00-11.45 Föreläsning FL51
Torsdagar kl. 10.00-11.45
Föreläsning i FL51
Översiktligt program för föreläsningar


Föreläsning F1 den 13/3 , 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare Igor Zoric
Partiklar och vågor, fotoner, partiklar som vågor, Schrödinger ekvation, kvantmekanisk harmonisk oscillator, Heisenbergsprincip, tunnling
Föreläsning F2 den  15/3, 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare Igor Zoric
Atomer, Schrödinger gör H-atom, Pauiliprincipen, en promenad genom det periodiska systemet
Föreläsning F3 den 20/3 , 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare Igor Zoric
Fria molekuler, H2 "the mother of all molecules" och kovalenta bindningen, andra diatomära och polyatomära  molekyler
Föreläsning F4 den 22/3,
10.00-11.45 i FL51
Föreläsare Eleanor Campbell
Gaser, vätskor och fasta ämnen
Föreläsning F5 den 27/3, 10.00-11.45 i FL51 Föreläsare Dinko Chakarov Vatten (och ett glass vin?)
Föreläsning F6 den 29/3,
10.00-11.45 i FL51
Föreläsare Eleanor Campbell
Gaser, vätskor och fasta ämnen                              
Föreläsning F7 den 10/4,
10.00-11.45 i FL51
Föreläsare Igor Zoric
Fasta ämnen och deras egenskaper
Föreläsning F8 den 12/4,
10.00-11.45 i FL51
Föreläsare Igor Zoric
Fasta ämnen och deras egenskaper
Föreläsning F9 den 17/4, 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare  Henrik Grönbeck
Bevaringslagar i kemiska processer   
Föreläsning F10 den 19/4, 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare Mats Jonsson
Från Newton till Schrödinger                                        
Föreläsning F11 den 24/4, 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare Henrik Grönbeck
Ordning och oordning
Föreläsning F12 den 26/4, 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare Dinko Chakarov
Kollisioner                                    
Föreläsning F13 den 3/5, 10.00-11.45 i FL51 Föreläsare Dinko Chakarov

Ytor och gränssnitt
Föreläsning F14 den 8/5, 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare Eleanor Campbell
Kemiska reaktioner
Föreläsning F15 den 10/5, 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare  Henrik Grönbeck
Modeller och simuleringar inom fysik och kemi
                   
Föreläsning F16 den 15/5, 10.00-11.45i FL51
Föreläsare Bengt Kasemo
Kemisk fysik  av liv                                    
Föreläsning F17 den 22/5, 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare  Dinko Chakarov
Ytkemi och katalys   
Föreläsning F18 den 24/5, 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare  Eleanor Campbell
Verktyg och maskiner I
Föreläsning F19 den  29 /5, 10.00-11.45 i FL51
Föreläsare  Dinko Chakarov
Verktyg och maskiner II
Föreläsning F20 den 31/5, 10.15-11.45 i FL51
Föreläsare M. Zäch
Kamisk Fysik för hållbara energikällor

      

Senast uppdaterad den 4 maj 2007 av Igor Zoric