Gierałtowianie 2000


Wojtek Legień

Dziadek Edward
Matka Anna
Babka Maria