Gierałtowianie 2000


Zofia Matejczak
1903
Najstarsza mieszkanka Gierałtowa

Zaświadczenie o repatriacji z Kazachstanu