Astronomi-Astrologi

De flesta läser ibland tidningarnas horoskopspalter. Även om man kanske inte sätter så stor tilltro till just dessa, frågar sig nog många hur mycket sanning det kan finnas bakom astrologins påståenden. Astrologin utgår från att en människas levnadsgestaltning hänger samman med solens och planeternas ställning i födelseögonblicket.

Vi skall i denna kurs spåra astrologins ursprung i mytologi och antikens världbild, och följa dess historia fram till idag. Vi skall skärskåda de argument som astrologin brukar anföra för sin existens och granska några statistiska undersökningar om astrologins giltighet. Vi kommer att jämföra astrologi med astronomi och förklara varför astrologi i motsats till astronomi INTE kan betraktas som naturvetenskap.


Kursinformation VT13

Föreläsning 130124

Föreläsning 130207

Föreläsning 130221

Föreläsning 130307

Föreläsning 130321

Text av Olle Häggström 130418


Tentamen 040508

Tentamen 110827


Senast ändrad: 2 maj, 2013


Tillbaka till huvudsidan
Maria Sundin, email: maria.sundin@physics.gu.se